Co wpływa na kurs dolara?

Dolar amerykański jest najważniejszą walutą na świecie. Nie tylko jest oficjalnym środkiem płatniczym obowiązującym na terenie Stanów Zjednoczonych, ale jest najczęściej używaną walutą w transakcjach międzynarodowych. Wszystko to ma ogromny wpływ na fakt, że jest ona również najpopularniejszą walutą na rynku Forex. Poznanie specyfiki amerykańskiego dolara oraz czynników, które mają wpływ na jego kurs pozwoli Ci osiągnąć sukces w inwestowaniu. Co, więc wpływa na kurs dolara?

 

Inflacja

Inflacja jest jednym z najważniejszych pojęć pojawiających się na rynku Forex. Inflacja to nic innego jak wzrost przeciętnego poziomu cen. Wraz z jej wzrostem maleje siła nabywcza pieniądza, a zatem za taką samą ilość pieniądza można kupić mniej dóbr i usług. Jaki wobec tego wpływ na kurs walutowy może mieć inflacja? Otóż, okazuje się, że pokazuje nam ona tempo, w jakim waluta traci na wartości. Jeśli w Stanach Zjednoczonych inflacja wynosi 4% to oznacza, że za każdego dolara można kupić o 4% mniej towarów, niż w roku ubiegłym. Bardzo ważne jednak jest porównywanie inflacji między poszczególnymi krajami. Duża różnica w wielkości inflacji, pomiędzy dwoma krajami, powoduje umocnienie waluty w kraju o niższym wzroście cen, względem tego drugiego.

 

Stopy procentowe

Poszczególne kraje walczą zarówno z niską, jak i wysoką inflacją za pomocą stóp procentowych. Pod pojęciem stopy procentowej należy rozumieć cenę, po jakiej pożyczają pieniądze instytucje finansowe. Oczywiste jest, że niskie stopy procentowe zachęcają do zaciągania kredytów, a to z kolei przekłada się na wzrost inflacji. Z kolei wysokie stopy procentowe utrudniają dostęp do kapitału, a to prowadzi do ograniczenia wydatków. Oznacza to, że podwyżki stóp procentowych mają wpływ na umocnienie waluty, natomiast ich obniżki na osłabienie.

 

Rynkowy sentyment

Określenie „rynkowy sentyment” jest stosunkowo ogólnym określeniem, który utrudnia jednoznaczne nazwanie czynników mających wpływ na rynek walutowy. Ogromne znaczenie dla dolara ma rynek pracy, głównie ilość nowoutworzonych miejsc pracy, liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, stopa bezrobocia oraz wzrost płac. Mocny rynek pracy jest dobrą prognozą dla konsumpcji, która to z kolei jest głównym motorem rozwoju gospodarczego.

Bardzo ważna jest również polityka. Zapowiedzenie nowych rządowych inwestycji czy też planów pomocy ma ogromny wpływ na nastroje inwestorów, a to z kolei przekłada się na notowania instrumentów finansowych. Ważnym czynnikiem są również wydarzenia międzynarodowe i katastrofy – niestety, nie da się przewidzieć reakcji dolara na wystąpienie tych czynników.

Dokonanie racjonalnej oceny sentymentu, pozwala na określenie dominującej strony rynku: czy przebiegają one pod dyktando rynku byka czy też rynku niedźwiedzia. Rynek byka oznacza dobrą kondycję gospodarki na tle innych krajów, z kolei rynek niedźwiedzia wiąże się ze spadkami na giełdach.

 

Jak widać, na kurs dolara ma wpływ wiele czynników. Podczas dokonywania analizy notowań należy brać pod uwagę sporą ilość danych, ale przede wszystkim pamiętać, że ich interpretacja nie musi być tak jednoznaczna jak się wydaje. Wszystko to sprawia, że bardzo trudno przewidzieć jak długoterminowo zachowa się kurs dolara.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *