Czym jest pozycja długa?

Czym jest pozycja długa?

Forex to miejsce, w którym zawiera się transakcję kupna lub sprzedaży określonej waluty. Ściśle rzecz biorąc za jedną walutę płaci się inną, np. sprzedajemy euro za dolary. Transakcje na Forexie mają jeszcze jedną cechę charakterystyczną, mianowicie gracze określają, czy transakcja będzie pozycją długą, czy krótką.

Pozycja długa

Pozycja długa to taka, w której zakup kupuje walutę bazową (pierwsza w parze walut). Po otwarciu pozycji długiej można nadal dokupować walutę bazową. Jest to tzw. wydłużanie pozycji.

Pozycja długa znosi się z pozycją krótką.

Pozycja krótka

Pozycja krótka polega na sprzedaży waluty bazowej, a kupujemy walutę kwotowaną (drugą w parze walut). Walutę tę można sprzedawać w partiach, po różnych kursach. Takie działanie nazywa się skracaniem pozycji.

Przykład pozycji długiej i pozycji krótkiej

Operując na parze walut EUR/USD, przy cenie kupna 1,5210 i cenie sprzedaży 1,5200, oczekujemy, że kurs euro będzie spadał, a kurs dolara będzie rósł. W takiej sytuacji można zarobić na spadku kursu waluty. Oto przykład:

Otwarcie pozycji krótkiej będzie polegało na kupnie dolarów za 10 tys. euro.

Kurs dolara istotnie wzrasta (kurs euro spada) i cena kupna na parze EUR/USD wynosi obecnie 1,3210, a cena sprzedaży – 1,3200.

Następuje zamknięcie pozycji, czyli sprzedaż dolarów po kursie 1,3210. Zysk na transakcji wynosi:

1,5200 (cena sprzedaży przed spadkiem) – 1,3210 (cena kupna po spadku) = 1,99

1,90 x 10 000 = 1 999 euro.

W odwrotnej do tej sytuacji, czyli przy wzroście kursu euro można otworzyć pozycję długą. Na czym polega taka operacja? Dobrze obrazuje to ten przykład:

Po raz kolejny operujemy na parze walut EUR/USD. Cena kupna wynosi 1,5210, a cena sprzedaży 1,5200. Przewiduje się, że w najbliższym czasie kurs euro będzie rósł (jednocześnie kurs dolara spadnie).

Otwarcie pozycji długiej będzie polegało na kupnie 10 000 euro.

Istotnie, kurs euro w krótkim czasie wzrasta i wynosi w cenie kupna 1,5880, a w cenie sprzedaży 1,5810. Po tym wzroście można sprzedać kupione euro. Zysk na tej transakcji wyniesie:

1,5810 (cena sprzedaży po zwyżce) – 1,5210 (cena kupna przed zwyżką) = 0,06

0,06 x 10 000 = 600 euro.

Wyrównywanie pozycji

Pozycja krótka znosi się wzajemnie z pozycją krótką. Zwykle po otwarciu pozycji krótkie, otwiera się pozycję długą i w ten sposób następuje wyrównanie pozycji.

Przewidywanie trendów

W handlu walutami na Forexie można zyskiwać zarówno na podwyżce kursu, jak i na spadku. Wypracowanie zysku zależy od umiejętnego odczytywania trendów. Jeśli inwestor trafnie przewiduje kierunki zmian, wówczas podejmują właściwe decyzje o zajmowaniu pozycji długich lub krótkich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *