Najpopularniejsze wskaźniki (macd, rsi, stochastic)

Najpopularniejsze wskaźniki (macd, rsi, stochastic)

Do najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej należą: Stochastic Oscilator (SO), Relative Strength Index (RSI) oraz Moving Average Convergence / Divergence (MACD). W czym pomagają i czym różnią się te wskaźniki?

Stochastic Oscilator (SO)

Stochastic Osiclator jest stosowany przy określaniu potencjalnych odwróceń trendów w momencie dotarcia krzywej do wyznaczonych poziomów wykupienia bądź wyprzedania rynku.

SO porusza się między wartościami 0 i 100. Wartości wysokie oznaczają trend wzrostowy, natomiast im bliżej 0, tym bardziej wyraźny jest trend spadkowy.

Wyznaczając poziom wykupienia (ok. 80%) i wyprzedania (ok. 20%) można oczekiwać sygnałów kupna po przekroczeniu linii oscylatora poziomu wyprzedania (od dołu do góry). Sygnały sprzedaży generowane są po przekroczeniu linii oscylatora poziomu wykupienia (w kierunku od góry).

Inną metodą odczytywania sygnałów jest kierowanie się dywergencjami. Sytuacja, w której wartości minimalne wyznaczone na wykresie instrumentu bazowego nie są potwierdzone przez wykres oscylatora to sygnał kupna. Gdy wykres oscylatora obniża się, a na wykresie instrumentu bazowego wyznaczane są nowe maksima to sygnał sprzedaży.

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index jest wykorzystywany do wyznaczania poziomów wykupienia oraz wyprzedania rynku.

RSI porusza się pomiędzy wartościami 0 oraz 100. Wyznaczając poziom wykupienia (ok.70% – 80%) i wyprzedania (ok. 20% – 30%) można oczekiwać sygnałów sprzedaży, gdy oscylator przebije poziom wykpienia od góry lub sygnałów kupna, gdy wskaźnik przebije poziom wyprzedania od dołu.

Kolejnym sposobem odczytywania sygnałów jest kierowanie się dywergencjami. Sytuacja, w której na wykresie instrumentu bazowego obserwuje się trend zniżkowy, a na oscylatorze RSI trend zwyżkowy to można spodziewać się zmiany trendu na wzrostowy. Odwrotnie, zwyżkowy trend na wykresie instrumentu bazowego i zniżkowy trend na wykresie RSI oznacza zmianę trendu na spadkowy.

Moving Average Convergence / Divergence (MACD)

MACD to wskaźnik mierzący siłę i kierunek trendu.

Sygnały generowane przez Moving average Convergence / Divergence to:

  • sygnał kupna, gdy wykres przebija od dołu poziom 0,

  • sygnał sprzedaży, gdy wykres przebija od góry poziom 0.

Ciekawe jest obserwowanie dywergencji między wykresem MACD, a ceną. Gdy wykres MACD przyjmuje wartości dodatnie, ale zaczynają słabnąć choć ceny nadal rosną to może być zapowiedź szczytu cenowego. Gdy wykres MACD przyjmuje wartości ujemne i zaczynają rosnąć, a ich wzrost wyprzedza ceny to może to być zapowiedź dołka cenowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *