Czym jest wskaźnik ASI

Czym jest wskaźnik ASI

Accumulation Swing Index (autorstwa Wellesa Wildera Jr.) służy do rozpoznawania znaczących poziomów wyłamania się z trendu. Jest to wskaźnik dużo wyraźniejszy niż tradycyjny wykres cenowy, który uwzględnia poziom otwarcia, poziom zamknięcia oraz najwyższe i najniższe ceny.

Accumulation Swing Index służy przede wszystkim uwiarygodnieniu sygnałów generowanych na głównym wykresie cenowym. Interpretacja tego wskaźnika opiera się zatem na potwierdzaniu lub zaprzeczaniu sygnałom odczytywanym z wykresu instrumentu bazowego. Jeśli wyłamanie trendu jest zdublowane zarówno na głównym wykresie, jak i na wykresie wskaźnika to jest to sytuacja wysoce prawdopodobna. Jeżeli wykresy są rozbieżne to można to traktować jako ostrzeżenie przed nie do końca jednolitą diagnozą.

Wskaźnik Accumulation Swing Index nałożony na wykres instrumentu to jego główny kierunek będzie taki sam, jak kierunek instrumentu. Wykres stworzony z linii trendu, wsparcia oraz oporu w przypadku tego wskaźnika oraz danego instrumentu są bliźniaczo podobne.

Aby obliczyć Accumulation Swing Index należy wesprzeć się sumą Swing Indeksu. Zarówno pojęcie Accumulation Swing Index, jak i Swing Index wprowadził ten sam autor – Welles Wilder Jr. Swing Index opiera się na dwóch okresach, a w kalkulacji korzysta się z poziomów otwarcia, zamknięcia oraz poziomów najniższych i najwyższych. Wskaźnik Swing Index porusza się pomiędzy wartościami -100 i 100. Wartość dodatnia symbolizuje przewagę popytu nad podażą. Wartości ujemne oznaczają przewagę podaży nad popytem. Zatem Swing Index obrazuje doskonale miarę sił obecnych na rynku. Wysokie wartości uaktywniają giełdowe byki (opłacalne przy zwyżkach cen), wartości ujemne to aktywizacja niedźwiedzi (opłacalność przy zniżkach cen).

Wzór wskaźnika:

SI – 50X [ (Cy – C +0,5 (Cy – Oy) + 0,25% (C – O) )/ R] x K/T

ASI = Ʃ SI

Legenda:

C – dzisiejszy poziom zamknięcia,

Cy – wczorajszy poziom zamknięcia,

Hy – wczorajszy najwyższy poziom,

K – wyższe z Hy – C oraz Ly C

Ly – wczorajsza najniższa cena,

O – dzisiejszy poziom otwarcia,

Oy – wczorajszy poziom otwarcia,

R – zmienna uzależniona od dzisiejszej ceny zamknięcia oraz wczorajszego najniższego oraz najwyższego poziomu,

T – maksymalna dopuszczalna zmiana ceny.

Jak stwierdzono na początku, Accumulation Swing Index służy do rozpoznawania znaczących poziomów wyłamania się z trendu, a wskaźnik ten jest dużo wyraźniejszy niż tradycyjny wykres cenowy. Pozwala on w większym stopniu uprawdopodobnić sygnały generowane na wykresie instrumentu bazowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *