Jak powstał Forex?

Jak powstał Forex?

Forex, jaki powstał kilkadziesiąt lat temu w niczym nie przypominał obecnego rynku walut. Obecny Forex to sieć internetowych powiązań, które łączą poszczególnych graczy. W dodatku ta wirtualna pajęczyna praktycznie nie śpi, jest czynna 24 godziny na dobę, z wyjątkiem części weekendu.

Na początku było złoto

Jeszcze przed II wojną światową poszczególne państwa nie mogły wprowadzać na rynek papierowych pieniędzy ponad ilość, którą miały zabezpieczoną w złocie. W ten sposób świat zapewniał sobie bezpieczeństwo i stabilność gospodarki. To rozwiązanie miało jednak sporo wad. Dla państw, które importowały więcej niż eksportowały płatności kierowane za granicę wiązały się z wypływem złota. Ubywanie złota z państwowego skarbca oznaczało kryzys i spadek cen. Kolejnym etapem było zwiększenie atrakcyjności towarów dla nabywców spoza danego kraju, przypływ pieniądza, a co się z tym wiąże – napływ złota.

Widać zatem, że zabezpieczenie pieniądza w złocie nie było skuteczne, a wręcz przeciwnie, prowadziło do rozchwiania gospodarki.

Co zamiast złota? Postanowienia na konferencji w Bretton Woods

W 1944 roku doszło do konferencji w Bretton Woods, na której postanowiono pozbyć się problemów związanych ze złotem, jako gwarantem stabilnej gospodarki. Od tego czasu jedyną walutą, która miała być wiązana ze złotem był dolar amerykański. Związek ten był dość ściśle określony. Uncja złota miała być warta dokładnie 35 dolarów. Pozostałe waluty nie były już wiązane ze złotem, lecz pozostawały w sztywnej relacji z dolarem.

Rezygnacja ze złota i stworzenie nowych zależności pomiędzy walutami różnych państw zakończyła okres, w którym celowo osłabiano walutę, by zwiększyć eksport. To posunięcie znacząco zwiększyło też rolę dolara w światowej gospodarce.

Sytuacja uległa kolejnej zmianie po zakończeniu II wojny światowej. Odbudowa zniszczeń wiązała się masowymi transakcjami o ogromnej wartości na rynku międzynarodowym. Kapitał przepływał wartkim strumieniem pomiędzy granicami. W tym okresie znowu okazało się, gospodarka potrzebuje innego rodzaju wzmocnienia.

Prawa rynku

Na potrzebę zmian zareagował prezydent Nixon, który w 1971 roku zdjął amerykańską walutę z piedestału. O kursie poszczególnych walut decydowały od tej pory prawa rynku (popyt i podaż). To rynek wymuszał przełamywanie kolejnych barier, między innymi ułatwienie dostępu do Forexu dla szerszych mas, a nie jak dotąd dla banków państwowych, czy komercyjnych i niektórych (największych) instytucji, czy przedsiębiorstw. Jednocześnie, rozwój nowoczesnych technologii spowodował możliwość inwestowania nawet niewielkich sum przez prywatnych graczy. Ten, na razie niezbyt znaczący, ale prężnie rozwijający się segment inwestorów doprowadził nawet do powstania nowej specjalizacji wśród brokerów – brokerów indywidualnych. Jak widać, na przestrzeni 100 lat Forex zmienił się diametralnie, a obecnie, dzięki powszechnemu dostępowi do internetu, wchodzimy w nową, jeszcze intensywniejszą fazę rozwoju tego rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *